Płace też wzrosną w 2020 roku, ale w mniejszym stopniu

Rozwój rynku pracy w tym roku może znacząco wpłynąć na wynik lutowych wyborów parlamentarnych, a pojawienie się instytucji międzynarodowych może z kolei przynieść ciekawe możliwości dla sektora prywatnego.


kobieta, praca, biznes, student

W tym okresie Nitra stanowi odrębny rozdział na słowackim rynku pracy.
Spowolnienie słowackiej gospodarki znajdzie odzwierciedlenie w spadku dynamiki wynagrodzeń do poziomu imitującego inflację, przewiduje agencja pracy Grafton Slovenia w ramach oceny roku 2019 w tym sektorze oraz przy prognozowaniu trendów na rynku pracy na rok 2020.” Logiczne jest, że tegorocznego, 14-letniego wzrostu płac maksymalnych nie da się powtórzyć, ponieważ w takich sektorach jak opieka zdrowotna, gastronomia i handel detaliczny podwyżki sięgały czasami nawet 15 procent” – zauważa Miroslav Garaj, dyrektor krajowy Grafton na Słowacji. Jednocześnie jednak dodaje: „Powodów do przyzwoitego wzrostu w przyszłym roku nadal są: jest nimi brak wolnej siły roboczej i związany z tym konieczność dalszej pracy firm nad swoją atrakcyjnością, co oczywiście oznacza także poprawę warunki finansowe dla pracowników.”

Zmniejszyła się liczba stanowisk

Michał Batis z przedstawicielstwa tej firmy w Bratysławie wyjaśnia: „Z tegorocznego poziomu 6–8% spodziewamy się spadku rocznej dynamiki wynagrodzeń do wartości 5–7%”. regiony i rodzaje stanowisk zwiększyły presję na pracodawców i zmniejszyły liczbę aktywnych kandydatów, gdyż mniej pracowników było skłonnych, chętnych i zdeterminowanych do zmiany pracy. Porównywalnie spadła także liczba oferowanych stanowisk pracy – firmy były bardziej stabilne niż w 2018 roku – podaje Grafton, który w drugiej połowie tego roku odnotował spadek rekrutacji nowych pracowników w firmach produkcyjnych powiązanych z branżą motoryzacyjną, w niektórych przypadkach były też zwolnienia.

Wybory i różnice regionalne

Rozwój rynku pracy może znacząco wpłynąć na wynik lutowych wyborów parlamentarnych, a zwłaszcza w związku ze stolicą, na przybycie instytucji międzynarodowych, co wtórnie może przynieść ciekawe możliwości dla sektora prywatnego. Według Andreja Gurína z oddziału w Żylinie w 2020 r. zacieranie się różnic regionalnych będzie kontynuowane, a napływ cudzoziemców na słowacki rynek pracy znacząco wyhamuje. Firmy będą sobie radzić z niewielką utratą miejsc pracy pod wpływem spowolnienia gospodarczego różnymi formami tzw obrót naturalny, który obejmuje odejście pracowników na emeryturę. „Obecnie w całej Republice Słowackiej rejestrujemy około 90 000 wolnych stanowisk pracy” – przypomina Branislav Jančuška z działu pracy tymczasowej w Grafton. „Produkcja przemysłowa, sprzedaż hurtowa i detaliczna, a przede wszystkim branża IT” – wymienia segmenty, w których najbardziej brakuje odpowiednich kandydatów.

Starsi eksperci

Anna Ričányová z biura w Koszycach kontynuuje: „Jest wystarczająco dużo młodszych specjalistów w dziedzinie administracji w dziedzinie IT. Co roku uczelnie wydają wielu absolwentów posiadających zarówno umiejętności językowe, jak i kwalifikacje informatyczne. Jednak firmy nie są w stanie pokryć braku doświadczonych pracowników wyższego szczebla.” Programiści Java są zawsze bardzo poszukiwani w wyrafinowanej sferze IT. „Uważamy, że zapotrzebowanie na projektantów UX/UI prawdopodobnie z czasem będzie rosło” – mówi Ričányová, dodając, że tego typu firmy już dostrzegają trend przechodzenia ze środowiska korporacyjnego do mniejszych firm lub projektów start-upowych, które korzystają z najnowszych technologii i zapewniają większą przestrzeń za promowanie wyrafinowanych rozwiązań i własnych pomysłów. „Coraz więcej wysokiej klasy ekspertów usamodzielni się i będzie preferować pracę w pełni zdalną w formie umowy zlecenie lub handlu”.

Tendencja do utrzymywania się

Obecna rekrutacja nie ma charakteru biernego i reaktywnego: sprowadza się do pozycji bezpośredniego zwracania się do kandydatów, np. poprzez portale społecznościowe. Według Graftona coraz częstszy kryzys, a przynajmniej recesja, przypomni specjalistom HR i pracodawcom, że w czasach niestabilności ludzie mają tendencję do pozostawania, przeczekiwania ogólnie niekorzystnego okresu i zastanawiania się, czy ulegną zmianie i popadną w niepewność. W tym kontekście często korzystają z nowych ofert pracy, aby wynegocjować lepsze warunki w obecnym zatrudnieniu.

Co ciekawe, rośnie znaczenie języka niemieckiego – relacjonuje Grafton, który niedawno otrzymał zadanie znalezienia adepta znającego kombinację językową angielski, francuski i arabski.

Nitra jest ważna

Garaj podkreśla, że ​​Nitra jest swego rodzaju niezależnym rozdziałem na słowackim rynku pracy w tym okresie. Rozwija to Monika Suranová z odpowiedniego oddziału lokalnego: „W naszym regionie sektor produkcyjny wyznacza trendy. Spodziewamy się niezmiennego popytu na stanowiska ze sterowaniem modułami SAP, ale także na pracowników magazynowych, specjalistycznych pracowników technicznych, technologów, projektantów i w ogóle osoby posiadające zdolności manualne.” Jančuška komentuje to: „Firmy zatrudniają praktycznie każdego, kto chce się czegoś nauczyć”. W branży robotnicy sprawiają, że firmy walczą głównie o wykwalifikowanych operatorów produkcyjnych i operatorów CNC.

Które zmiany były korzystne?

Pozostałe miesiące przyniosły szereg zmian w ustawodawstwie związanym z rynkiem pracy, m.in. wprowadzenie 13. i 14. płacy, różne dopłaty, dostosowanie zasad zatrudniania cudzoziemców z krajów trzecich, podwyższenie płacy minimalnej czy obowiązkowa publikacja oferowanych wynagrodzeń, ewentualnie ogłoszenie o wolnych stanowiskach. „Niektóre zmiany przyniosły większe korzyści, inne mniej, inne wciąż są w trakcie dostrajania. Na przykład nadal istnieje potrzeba usprawnienia procesu wizowego dla pracowników z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej” – mówi Jančuška. Na koniec ekspert Grafton zapoznał się z działaniami i krokami mającymi na celu wyeliminowanie tzw szarych agencji zatrudnienia i ich nieuczciwych praktyk: „Władze i instytucje państwowe – zwłaszcza Państwowa Inspekcja Pracy, NAKA i zagraniczna policja – niemal co miesiąc donoszą o udanych interwencjach przeciwko takim firmom”.

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Wskazowki